www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Էլեկտրոն

1976 թ., «Երևան» ՀՖՍ, 19 րոպե (520 մ), սև/սպ.:
Սց. հեղ.` Բ. Մկրտչյան, ռեժ.` Ա. Մոկացյան, օպեր.` Լ. Պողոսյան:

Հայաստանի էլեկտրոնային արդյունաբերության և «Էլեկտրոն» արտադրական միավորման մասին է: