www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մեղրաճանճերի պաշտպանումը թունաքիմիկատներից

1976 թ., ԵՓՎՖՍ, 20 րոպե (558 մ), գուն.:
Սց. հեղ.` Ա. Մարկոսյան, ռեժ.` Ռ. Ֆրանգուլյան, օպեր.` Գ. (Յ.) Կոսենկո: