www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ամպերից վեր

1976 թ., «Երևան» ՀՖՍ, 18 րոպե (490 մ), գուն.:
Սց. հեղ.` Մ. Վարժապետյան, ռեժ./օպեր.` Օ. Բաղդասարյան, մոնտ.` Ա. Սիմոնյան:

Տեսարանային ֆիլմ: