www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Համլետ

2004, ՄՋՎ ընկերություն, ըստ Շեքսպիրի ողբերգության, 62 րոպե, գուն.:
Պրոդ. Մ. Ջանիբեկյան, Ս. Զարգարյան, Օ. Զաքարյան, բեմ. ռեժ. Մ. Ջանիբեկյան, օպեր. Ա. Մովսիսյան, կոմպոզ. Վ. Հայրապետյան, նկ. Ա. Մելիքյան, զգ. նկ. Հ. Բաբախանյան, մոնտ. Կ. Բաղինյան, հնչ. օպեր. աս. Ս. Դալլաքյան, դիմ. Ռ. Առաքելյան, դեկոր. Ա. Գրիգորյան, խմբ. Ան. Թադևոսյան (Անահիտ Արփեն), տն. Հ. Ներսեսյան:
Գլխ.դերում Մ. Ջանիբեկյան:
Դերերերում. Ս. Մաղալյան, Լ. Ջանիբեկյան, Գ. Գաբրիելյան, Ա. Գասպարյան, Ա. Մաթևոսյան, Ա. Փանոսյան, Վ. Խաչերյան:

Ֆիլմում նորարարական ոճով սինթեզվում են Շեքսպիրյան դարաշրջանի և մեր օրերի թատրոնն ու կինոն` վերականգնելով Շեքսպիրյան թատրոնի գուներանգները: Համլետը Տիրոջ կողմից առաքվել է Երկիրը մաքրագործելու սրբապղծումներից: