www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մենություն

2001թ., Բագրատ Սիմոնյան, 14 րոպե, գուն., ցուցադրումը` 2007թ., փետրվար:
Սց. հեղ. Բ. Սիմոնյան, Ս. Հակոբյան, ռեժ. Բ. Սիմոնյան, օպեր. Ա. Բոյաջյան, մոնտ. Ն. Խաչատրյան:
Դերերում. Վ. Սարգիսյան, Վ. Կիրակոսյան:

Երիտասարդ տղան սիրած աղջիկ գտնելու ապարդյուն փորձեր է անում, իսկ երազներն անիրականանալի դաժան են: