www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Վենդետա

1998թ., Պարադիզ, Հայկական Հառուստատեսության հետ համատեղ, 30 րոպե, գուն., ցուցադրումը` 1999:
Սց. հեղ./ռեժ./նկ./մոնտ./տն. Ք. Մեսրոպյան, օպեր. Ա. Տեր-Հովհաննիսյան, հնչ. օպեր. Ա. Ազիզյան:
Դերերում. Ա. Զաքարյան, Հ. Տեր-Հովհաննիսյան, Դ. Ամիրզադյան:

Ամեն հանցանք պառժելի է` մարդկային օրենքի կամ Վերին օրենքի ուժով: