www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Քրմուհին

2007թ., «Հայֆիլմ» (Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն), Սիմֆոնի ստուդիոս, ԱՄՆ, 108 րոպե, (2955 մ), գուն.:
Պրոդ. Մել Մեթքալֆ III, Ս. Էքշյան, Ծ. Շահբազյան, Կ. Վարդանյան, Վ. Չալդրանյան, սց. հեղ. Ա. Աղասարյան, Վ. Չալդրանյան, բեմ. ռեժ./ գլխ. նկ./զգ. նկ./մոնտ. Վ. Չալդրանյան, բեմ. օպեր. Վ. Տեր-Հակոբյան, Ռ. Վաթինյան, նկ. Վ.Սեդրակյան, քանդակագործ` Գ. Գեղամյան, նկ. դիմ. Ն. Խաչատրյան, երաժշտ. Դ.Սիմոնյան, Մ. Հարությունյան, Ն. Քարտաշյան, վոկալ երաժշտ. հեղ. և կատ. Անեթ, կոմպոզ. Ա. Գևորգյան, հնչ. օպեր. Բ. Հինտոն, Յու.Սայադյան, ռեժ. Վ. Հակոբյան, Հ. Բաղդասարյան, ռեժ. խումբ Կ. Բաստաջյան, Վ. Շողիկյան, Ա. Եդիգարյան, Մ. Աբրահամյան, Ա. Աբրահամյան, Ք. Հարությունյան, Զ. Քյոսայան, Ե. Մանուկյան, օպեր. Հ. Մանդունյան, Ա. Դավթյան, տեսանկարահանոմներ` Պ. Նազարյան, օպեր. խումբ Ա. Թադևոսյան, Ա. Մուսայելյան, Ա. Թադևոսյան, Ա. Կրբաշյան, Կ. Հովհաննիսյան, Ս. Մարտիրոսյան, համակարգչ.մոնտ. Կ. Բաղինյան, հնչ. մոնտ. Կ. Զաքարյան, փոխտն. Հ. Եպիսկոպոսյան, Շ. Ավետիսյան, տն.Ա. Խաչատրյան, գլխ.տն. Հ. Ջուլհակյան:
ԱՄՆ խումբ. Մ. Դենսիգեր, Բ. Մորզե, Բ. Հինթոն, Ա. Չալդրանյան, Թ. Նոու, Ռ. Կապոս, Կ. Ռոջերս, Ս. Ֆից-Սիմոն, Ն. Լանյե, Ջ. Սորաքի, Թ. Կոուլի, Թ. Փոստ, Է. Պակկարդ, Ա. Օգանեսյան:
Գլխ.դերում. Քրմուհի – Ռ. վիթ Մեսրոպյան:
Դերերում. պատմաբան - Վ.Չալդրանյան, քրմապետ – Կ. Ջանիբեկյան, պրոֆեսոր - Ա. Էլբակյան, նախարար – Հ. Հարությունյան, Թեո – Հ. Բաբախանյան, քրմուհու հայրը – Կ. Ջանգիրյան, Խոսրովիդուխտ – Մ. Սարգսյան, Գրիգոր Լուսավորիչ – Յու. Կոստանյան, Քրմուհին փոքր հասակում – Թ. Մեսրոպյան, քրմուհու որդին – Տ.ն Ծատուրյան, Աշխեն թագուհի – Լ. Մեսրոպյան, Տրդատ Արքա - Ջ. Թոփալյան համր դերասաններ – Հ. Տեր-Կարապետյան, Ս. Սիմոնյան, Ռ. Երանոսյան, քրմեր – Ջ. Սարգսյան, Վ. Մակվեցյան, Հ. Փանոսյան, Ա. Էքնոսյան, Ս. Զաքարյան,Ա. Հովսեփյան, Գ.Արզումանյան, Մ. Ստեփանյան, Ա. Սարգսյան, Ա. Կիրակոսյան, Գ.Աբրահամյան, Մ. Մելքոնյան:
Դրվագներում. Բ. Հովհաննիսյան, Կ. Հորստկս, Լ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովհաննիսյան, Ժ. Հովակիմյան, Ա. Դալլաքյան, Լ. Գրիգորյան, Ս. Մուշադյան, Հ. Ասատրյան, Ա.Կարապետյան, Ա. Պողոսյան, Վ. Քասունի, Հ. Բաղդասարյան:

Հեթանոսությունից անցում քրիստոնեության, Հայաստան, IV և XXI դարեր:
Միհրի տաճարի քրմուհի-գուշակուհին, որպես մեհյանի Աստծո օծյալ կին, իրավունք չունենալով ապրել աշխարհիկ կյանքով` սիրահարվում է մի սովորական մահկանացուի և արժանանում Աստծո և ժողովրդի ցասումին: Սիրեցյալը զոհվում է, իսկ քրմուհին, հավիտյանս անիծյալ. հին կրոնից հալածված, նոր կրոնին խորթ ու օտար, դատապարտվում է անմահության մշտնջենական տառապանքի: