www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Յարխուշտա

2004թ., «Հայֆիլմ», 39 րոպե, գուն.:
Գլխ. պրոդ. Գ. Գևորգյան, սց. հեղ. Ղ. Սիրունյան, մասնակց. Գ. Հարությունյանի, բեմ. ռեժ. Գ. Հարությունյան, բեմ. օպեր. Ս. Ամիրխանյան, կոմպոզ. Ա. Գևորգյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, հնչ. մոնտ. Ս.Սարգսյան, դիմ. Ն. Խաչատրյան, ռեժ. Հ.Մնացականյան, Զ.Սարդարյան, օպեր. Տ. Գալստյան, ռեժ. աս. Լ. Սարգսյան, ռեժ. օգն. Վ. Աբգարյան, մոնտ. Ռ. Ստեփանյան, խմբ. Ան.Թադևոսյան (Անահիտ Արփեն), պրոդ. Է. Մովսիսյան:
Գլխ. դերերում. Ռ. Ղևոնդյան, Ս. Սարգսյան:
Դերերում. Մ. Հովհաննիսյան, Ա. Ավագյան, Ա.Մովսիսյան, Լ.Թովմասյան:
Դրվագներում. Մ. Մալթազյան, Ա. Դավոյան, Օ. Զաքարյան, Գ. Աբգարյան, Ա. Սահակյան, Ք.Զարդարյան, Ան. Թադևոսյան (Անահիտ Արփեն), Ա. Զոհրաբյան, երեխաներ` Ա. Ամիրխանյան, Ա. Թադևոսյան, Մ. Հարությունյան:

Արցախյան պատերազմից հաշմված ոտքով վերադարձած զինվորի սոցիալական վիճակը ծանր է: Հոլանդիայում ապրող իրենց դստերը զանգահարելու համար գյուղից գալով մայրաքաղաք` նա և կինը ծախսում են մեկ ամսվա թոշակը և քաղաքի քաոսից շտապում վերադառնալ իրենց հող ու ջրին` համոզված, որ լավ կյանքի ակնկալիքով չեն լքելու հայրենիքը: