www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հերոստրատ

2001թ., «Հայֆիլմ», ARPI Film Production, ԱՄՆ, «Blue Lion Entertainment», ԱՄՆ, ըստ Գրիգորի Գորինի թատերգության, 120 րոպե, (3283 մ), գուն,:
Պրոդ. Ա. Հակոբյան, սց. հեղ. Ա. Վաթյան, Ռ. Քոչար, բեմ. ռեժ. Ռ.Քոչար, բեմ. օպեր. Ա. Մովսեսյան, Ա. Մելքումյան, օպեր. Ռ. Գասպարյան, Ա. Հարությունյան, բեմ. նկ. Վ. Սեդրակյան, կոմպոզ. Յու. Հարությունյան, հնչ. խմբ. և ռեժ. Ա. Նազարյան, ձայնամփոփման. օպեր. Ա. Դրոժենկո, Լ. Հախվերդյան, հնչ. օպեր. Ա. Հարությունյան, տեսանկ. օպեր. Վ. Մաթևոսյան, արտադր. համակարգող Թ. Իսկանդարյան, մենեջեր Ռ. Փաշեկյան, մենեջերի աս. Ա. Մուրադյան, սցենարի պատասխ. Հ. Թեքգյոզյան, դիմ. նկ. Ա. Այվազյան, զգ. նկ. Մ. Ազարյան, նկ. Վ. Սեդրակյան, դեկոր. Ա. Բարսեղյան, նկ. աս. Մ. Անդրեասյան, մոնտ. Մ. Խաչատրյան, գործադիր պրոդ. Ժ. Հակոբյան:
Հնչ.խմբ. և ձայնամփոփում` ՀՀ կոմպոզիտորների և երաժշտագետների միության «Բրևիս» ձայնագրման ստուդիա, հնչ. մոնտ. Լ. Հախվերդյան:
Գլխ. դերերում. Հերոստրատ - . Բաբախանյան, Տիսաֆերն- Վ. Մսրյան, Քլեոն – Ժ.-Պ. Նշանյան, Քլեմենթին – Մ. Սարգսյան:
Դերերում. Լերեւս - Շ. Թուխմանյան, Է. - Նարե Հայկազյան, Գվարդ - Ա. Սաֆարյան, Քրիսիփ - . Բաբայան, Զենոն - Ա. Վաթյան:
Ձայնագրել են. Քլեոն – Ռ. Ղևոնդյան, Լերեւս – Մ. Գրիգորյան, Է. - Անի Քոչարյան, Քրիսիփ - Լ. Չարաբյան, Զենոն - Ա. Աբելյան:
Դրվագներում. Տ. Սահակյան, Է. Կիրակոսյան, Մ. (Մարի) Մսրյան, Ա. Բաբաջանյան, Հ. Ղուլյան, Լ.Ադիլխանովա, Ք. Չափուրյան, Ի. Վանյան, Հ. Քարթալյան, Զ.Հունանյան, Լ. Սիմոնյան, Ն. Ղափլանյան, Մ. Ենգիբարյան, Ա. Գաբրիելյան, Ռ. Պարոնիկյան, Վ. Աղայան, Հ. Հարոյան, Ք. Դարբինյան, Հ. Թեքգյոզյան:

Պատմությունը ստեղծված է իրական փաստի հիման վրա: Հերոստրատը, հանուն միաստվածության հավատքի ըմբոստանալով բազմաստվածության դեմ, Ք.ա. 356թ. հրդեհում է աշխարհի յոթ հրաշալիքներից մեկը` հունական ճարտարապետական կոթող Արտեմիսի տաճարը Հեփեսոսում: