www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Տերևաթափ Անթարեսի վրա

1999թ., «Հայֆիլմ», 24 րոպե (657 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ն. Ներսիսյան, Ռ. Գևորգյանց, բեմ. ռեժ. Ն. Ներսիսյան, բեմ. օպեր./գեղ. ղեկ. Ռ. Վաթինյան, բեմ. նկ. Ռ. Պ. Բաբայան, կոմպոզ. Յու. Հարությունյան, հնչ. օպեր. Ա. Կեսայան, մոնտ. Ի. Միքայելյան, զգ. նկ. Գ. Իսայան, ռեժ. Գ. Իգիթյան, Ժ. Հովսեփյան, օպեր. Լ. Պետրոսյան, ռեժ. աս. Ս. Միրզոյան, ռեժ. օգն. Ա. Պետրոսյան, օպեր. աս. Կ. Հովհաննիսյան, դիմ. Է. Մովսիսյան, համակցվ. նկարահանոմների օպեր. Ս. Մարտիրոսյան, ֆիլմի աշխ. մասնակցել են. Ձ. Հակոբյան, Խ. Կալենդարլի, Ա. Էլբակյան, Ա. Հարությունյան, Լ. Իգիթյան, Ս. Վաթինյան, Ն. Վարդանյան, Է. Հայրապետյան, Վ. Բեգոյան, խմբ. Ս. Վարդանյան, տն. Է. Մովսիսյան:
Դերերում. Ա. Գասպարյան, Հ. Հարությունյան, Հ. Երեմյան, Լ. Ղամբարյան, Ս. Հարությունյան:

Պատրանքներն ու իռեալ մտապատկերները խանգարում են երիտասարդ տղային ու կույր աղջկան լիարժեք կյանքով ապրել, բայց նրանք հանդիպում եվ գտնում են իրենց երջանկությունը: