www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Թույն գնեցեք

1997թ., «Հայկ» կ/ս, 20 րոպե (554 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ. Ռ. Գեւորգյանց, Գ. Կեւորկով, բեմ. ռեժ. Վ. Կեւորկով (Գեւորգյանց), բեմ. օպեր. Յու. Բաբախանյան, հնչ. օպեր. Լ. Կարապետյան, մոնտ. Կ. Առաքելյան, տն. Խ. Կալենդարլի:
Գլխ. դերերում. Դ. Հակոբյան, Գ. Կեւորկով:
Դերերում. Ա. Ղուկասյան, Ս. Մկրտչյան, Է. Բաղդասարյան:

Քննիչն ու ամբաստանյալը մանկության ընկերներ են: Երկրի քաղաքական իրավիճակների կտրուկ շրջադարձի հետեւանքով հերոսների դերերը փոխվում են, բայց ինչ-որ բան մնում է անփոփոխ: