www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Տէր, ողորմեա

1996-97թ., Հայֆիլմ, 101 րոպե (2798 մ), սեւ/սպ.:
Պրոդ./սց. հեղ./բեմ. ռեժ./բեմ. նկ./մոնտ. Վ. Չալդրանյան, բեմ. օպեր. Ռ. Վաթինյան, կոմպոզ. Ա. Մարտիրոսյան, հնչ. օպեր. Յու. Սայադյան, ռեժ. Հ. Ներսիսյան, Հ. Բաղդասարյան, օպեր. Ա. Խաչատրյան, նկ. դիմ. Ն. Խաչատրյան, ռեժ. աս. Հ. Եպիսկոպոսյան, Թ. Իսկանդարյան, Ա. Մելոյան, Ա. Հախվերդյան, օպեր. աս. Մ. Վաթինյան, նկ. աս. Ջ. Ջոմարդյան, Գ. Պողոսյան, մոնտ. աս. Ա. Բալասանյան, խմբ. Ա. Վաթյան, վարչ. խումբ` Մ. Մեսրոպյան, Խ. Մուրադյան, Ա. Մուրադխանյան, Ն. Ասատրյան (Սիմոնյան), տն. Վ. Աբովյան, Է. Մովսիսյան:
Գլխ. դերերում. Վ. Չալդրանյան, Հ. Հարությունյան, Ի. Կարաչեւա:
Դերերում. Խ. Կիզիրյան, Գ. Սեդրակյան, Ա. Մարության, Հ. Հովհաննիսյան, Հ. Տեր-Կարապետյան, Ա. Հեքիմբաշյան, Ա. Պետրոսյան, Ա. Անանյան, Ժ.Հովսեփյան, Ս. Բլիկյան, Մ. Սամարյան, Ռ. Շողիկյան, Կ. Մաթուլյան, Գ. Միսակյան, Գ. Կարապետյան, Ն. Սիմոնյան, Ա.Մելոյան, Մ. Մեսրոպյան, Ա. Ավետիսյան, Կ. Չալիկյան եւ Արմեն, Նելլի, Հակոբ, Աիդա Չալդրանյաններ:

90-ականների Երեւանը: Ֆիլմի հերոսը կինոռեժիսոր է, որը օտար է զգում իրեն արժեքները կորցրած ժամանակի մեջ: