www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ընկեր Փանջունի

1992թ., Հայֆիլմ, (ըստ Ե.Օտյանի համանուն վիպակի), 101 րոպե (2800 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ս. Սարուխանյան, Վ. Մելիքսեթյան, Ա. Մանարյան, բեմ. ռեժ. Ա. Մանարյան, բեմ. օպեր.  Ա. Մկրտչյան, բեմ. նկ. Մ. Անտոնյան, կոմպոզ. Հ. Մանարյան, հնչ. օպեր. Ի. Օրդուխանյան, ռեժ. Ս. Այվազյան, Ն. Մատինյան, օպեր. Կ. Այվազյան, Ս. Գրիգորյան, Ս. Մարտիրոսյան, զգ. նկ. Գ. Նալչաջյան, նկ. դիմ. Ա. Աղաջանյան, համակց. նկարահանումներ` օպեր. Ս. Մարտիրոսյան, նկ. Հ. Հովհաննիսյան, մոնտ. Ս. Ջոնյան, խմբ. Ե. Մանարյան, վարչ. խումբ` Հ. Մելիքյան, Զ. Սաֆարյան, Ա. Իսրայելյան, Ա. Զոհրաբյան, տն. Լ. Մուրադյան:
Գլխ. դերերում. Փանջունի – Ն. Ծատուրյան, Վերգո – Թ. Հովհաննիսյան, Սարսափունի – Ե. Մանարյան, Ռես Սերգո – Մ. Մանուկյան, դարբին Մկո – Կ. Ջանիբեկյան, Քելեշ Մրքո – Ա. Գյոդակյան, Սառա-խաթուն – Վ. Միրիջանյան, Տեր Սահակ – Զ. Տեր-Կարապետյան, Ավո – Ս. Շահինյան, Սմենց Վարդան – Վ. Գրիգորյան, Պայծառ – Մ. Համամջյան:
Դերերում. Լ. Մնացականյան, Կ. Շամլյան, Ռ. Ղեւոնդյան, Գ. Սեդրակյան, Ս.Ղանթրալյան, Ջ. Բաբայան, Մ. Գրիգորյան, Ա. Թովմասյան, Գ. Քարտաշյան, Ա. Ղումաշյան, երեխաներ` Ե.Օհանյան, Գ. Հակոբյան:

Ֆիլմի հերոսը` ընկեր Փանջունին, ուղեւորվում է հեռավոր հայկական գյուղ` սոցիալիստական գաղափարներ սերմանելու: Չանցած մեկ տարի` խաղաղ, նահապետական գյուղում ծագում է դաժան հակամարտություն, որի արդյունքում ամեն ինչ ավերվում է: