www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Անիծվածները

1991թ., Հայֆիլմ, 98 րոպե (2700 մ), գուն., պրեմիերան` 01.10.1991թ.:
Սց. հեղ. Է. Խաչիկյան, բեմ. ռեժ. Դ. Կեսայանց, բեմ. օպեր. Վ. Պապյան (Ա. Դավթյանի մասնակցությամբ), բեմ. նկ. Մ. Անտոնյան, կոմպոզ. Յու. Հարությունյան, հնչ. օպեր. Ա. Կեսայան, ռեժ. Ռոմ. Ժամհարյան, Մ. Ավետիսյան, օպեր. Ա. Դավթյան, նկ. դեկ. Ա. Սարգսյան, Ա. Թադեւոսյան, նկ. դիմ. Ա. Այվազյան, ռեժ. աս. Լ. Գասպարյան, Ա. Թադեւոսյան, օպեր. աս. Տ.Նազարյան, դիմ. Ն. Խաչատրյան, մոնտ. Ա. Աբովյան, խմբ. Լ. Բուդաղյան, Մ. Մելիքյան, ադմ. Գ. Մակարյան, տն. խումբ` Վ. Ղոչիկյան, Վ. Թովմասյան, Գ. Դուլյան:
Դերերում. Տիգրան – Տ. Մխոյան, Բաշ – Ա. Դարբինյան, «Յուրիստ» – Հ. Ղուկասյան, Ծիտ – Ա. Մուրադյան, Գուգուշ – Ռ. Ղեւոնդյան, Չոմբե – Լ. Ղազարյան, Թալոշ – Ա. Եդիգարյան, Պախան – Հ. Փախանյան, Քյավառ – Հ. Մուրադյան, քննիչ – Ա. Ալեքսանյան, Քիթ – Ս. Մկրտչյան, Սոնա – Ս. Պողոսյան, Գոքոր – Ա. Թաքլջյան, Սոխ – Զ. Աթաբեկյան, Լալոշ – Դ. Դովլաթյան, Կոմերկոմ – Վ. Հայրապետյան, մայր – Ժ. Բլբուլյան, Գռչո – Ա. Ստեփանյան, Լադո – Գ. Էջոյան, սերժանտ – Վ. Մանուկյան, Դաժան – Ս. Աղաբաբով, Պախանի եղբայրը – Խ. Կիզիրյան, ինչպես նաեւ` Ի. Հովհաննիսյան, Գ. Գասարյան, Ա. Թովմասյան, Ջ. Բաբայան, Ն. Մնոյան, Վ. Բոյաջյան, Օ. Գրիգորյան, Վ. Ղազարյան, Ա. Դանիելյան:

Իրավապահ մարմիններն ունեն իրենց «պլանը», որն անհրաժեշտ է կատարել: Արդյունքում բանտում է հայտնվում  անմեղ մի երիտասարդ: Ֆիլմը նրա ողբերգական ճակատագրի մասին է: