www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Շնչառություն

1988թ., Հայֆիլմ, 90 րոպե (2498 մ), գուն.:
Սց. հեղ./բեմ. ռեժ. Ա. Մկրտչյան, բեմ. օպեր.  Ռ. Վաթինյան, բեմ. նկ. Ռ. Պ. Բաբայան, կոմպոզ. Մ. Իսրայելյան, հնչ. օպեր. Յու. Սայադյան, ռեժ. Ն. Պողոսյան, Ն. Հայկազյան, օպեր. Հ. Հովհաննիսյան, զգ. նկ. Գ. Նալչաջյան, նկ. դիմ. Ա. Այվազյան, մոնտ. Ս. Գաբրիելյան, խմբ. Է. Պայազատյան (Պայազատ), տն. Դ. Վարժապետյան:
Դերերում. Արամ Կարպիչ – Խոր. Աբրահամյան, Գայանե` նրա կինը – Գ. Նովենց, Կարեն` նրանց որդին – Մ. Մկրտչյան, Անահիտ – Ա. Թումանյան, Արամի զոքանչը – Ա. Դովլաթյան, Ասոյան – Խ. Նազարեթյան, Գառնիկ – Ա. Գասպարյան, Վիգեն – Վ. Չալդրանյան, հաշվապահ – Ա. Սանթրոսյան, քարտուղարուհի – Ժ. Բլբուլյան, Լեւոն – Լ. Շարաֆյան, Ազատ Երեմիչ – Յու. Ամիրյան, վարորդ – Հ. Ալավերդյան, աշխատակիցներ – Կ. Միլիտոնյան, Վ. Ստեփանյան, օպերատոր – Ռ. Պ. Բաբայան:
Դրվագներում. Մ. Մանուկյան, Գ. Կարապետյան, Է. Մկրտչյան, Ջ. Բաբայան:

Իր նպատակներին հասնելու միջոցների ընտրության մեջ խտրականություն չդնող խոշոր ղեկավարը ենթարկվում է մի շարք բարոյական փորձությունների: