www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ճանապարհ դեպի Սասունցի Դավիթ

1987թ., Հայֆիլմ, (Վ. Վարդանի նովելների մոտիվներով), 83 րոպե (2297 մ), գուն., պրեմիերան` 15.04.1988թ., Է.թ. 02.1989թ.:
Սց. հեղ. Ա. Վաթյան, բեմ. ռեժ. Գ. Գյարդուշյան, բեմ. օպեր. Շ. Վարդանյան, բեմ. նկ. Գ. Մանուկյան, կոմպոզ. Վ. Զաքարյան, հնչ. օպեր. Ա. Դրոժենկո, ռեժ. Ռ. Մկրտչյան, օպեր. Ա. Ստեփանյան, Ա. Դավթյան, զգ. նկ. Մ. Մաքսապետյան, նկ. դիմ. Պ. Ասչյան, Ն. Խաչատրյան, ռեժ. աս. Մ. Ավետիսյան, Հ. Մնացականյան, Ա. Ավետիսյան, օպեր. աս. Կ. Գաբրիելյան, Ռ. Գասպարյան, համակց. նկարահանումներ` օպեր. Ս. Մարտիրոսյան, նկ. Հ. Հովհաննիսյան, մոնտ. Ս. Գաբրիելյան, խմբ. Է. Պայազատյան (Պայազատ), վարչ. խումբ` Է.Ներսիսյան, Կ. Ասատրյան, Գ. Կարապետյան, Խ. Խաչատրյան, տն. Գ. Չոբանյան:
Գլխ. դերերում. Դավիթ – Կ. Խաչատրյան, Սասունցի Դավիթ – Յու. Վարդանյան, Սիմոն, Մսրա-Մելիք, Դեւ – Հ. Ալավերդյան, Դավթի մայրը – Գ. Նովենց, Վարդան – Մ. Մկրտչյան:
Դերերում. Անահիտ – Ռ. Պապիկյան, Գայանե – Մ. Օհանյան, Արմեն – Գ. Ազնավուրյան, Սուրեն – Ն. Գյոնջյան, Բոքոն – Ա. Ենգիբարյան, Գոհար մորաքույր, Իսմիլ-Խաթուն – Վ. Միրիջանյան, Արուս – Ա. Կապլանջյան, Դավթի հայրը – Ա. Խաչատրյան, Վարդանի հայրը – Վ. Հարությունյան, վարորդ – Մ. Մխիթարյան:
Դրվագներում. Ռ. Գասպարյան, Ա. Խոստիկյան, Ջ. Բաբայան, Հ. Հունանյան, Գ. Կարապետյան, Ա. Ղուկասյան, Ն. Պողոսյան, Հ. Հակոբյան, Հ. Կոստանյան, Ռ. Մկրտչյան, Ա. Գեւորգյան:

Գյուղացի փոքրիկ տղան երազում է նմանվել էպոսի հերոս Դավթին, որի անունը կրում է ինքը: