www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Քանի դեռ ապրում ենք…

1986թ., Հայֆիլմ, 82 րոպե (2258 մ), գուն., պրեմիերան` 01.11.1986թ., է.թ. 11.1987թ.:
Սց. հեղ. Ա. Դիվանյան (Ռ. Գեւորգյանցի մասնակցությամբ), բեմ. ռեժ. Ռ. Գեւորգյանց, Գ. Կեւորկով, բեմ. օպեր. Ռ. Վաթինյան, բեմ. նկ. Ֆ. Եղիազարյան, կոմպոզ. Վ. Զաքարյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, ռեժ. Կ. Բորյան, օպեր. Հ. Հովհաննիսյան, զգ. նկ. Մ. Մաքսապետյան, նկ. դիմ. Վ. Ասատրյան, նկ. դեկ. Վ. Փանոսյան, ռեժ. աս. Ն. Հայկազյան, Ռ. Գրիգորյան, օպեր. աս. Ա. Աթաբեկյան, Ա. Համբարձումյան, մոնտ. Ա. Ասլանյան, խմբ. Է. Պայազատյան (Պայազատ), Հ. Բեյլերյան, վարչ. խումբ` Խ. Սամարջյան, Մ. Սարիբեկյան, Գ. Հարությունյան, տն. Ք. Ղուկասյան:
Գլխ. դերերում. Մանվել – Խոր. Աբրահամյան, Հովիկ – Ա. Հարությունյան, գաղութի պետ – Կ. Ջանիբեկյան:
Դերերում. Վ. Նազարյան, Լ. Թուխիկյան, Վ. Արծրունյան, Ա. Կապլանջյան, Ս. Բորյան, Ժ. Ավետիսյան, Ջ. Բաբայան, Ռ. Ղեւոնդյան, Գ. Մելիք-Ավագյան:
Դրվագներում. Ա. Խոստիկյան, Ա. Նաղաշյան, Լ. Շարաֆյան, Վ. Ստեփանյան, Ս. Շահինյան, Ռ. Գասպարյան, Շ.Էլոյան, Ե. Մանվելյան:

Ֆիլմի գործողությունները տեղի են ունենում մանկական գաղութում, ուր ֆիլմ է նկարահանվում: Նկարահանող ռեժիսորն իր վրա է վերցնում անչափահաս մի կալանավորի ժամկետից շուտ ազատելու հոգսերը: