www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Կապիտան Առաքել

1985թ., Հայֆիլմ, 86 րոպե (2386 մ), գուն., պրեմիերան` 16.05.1986թ., է.թ. 12.1986թ.:
Սց. հեղ. Ե. Մանարյան, Ա. Գալիեւ, բեմ. ռեժ. Ա. Մանարյան, բեմ. օպեր. Վ. Պետրոսյան, բեմ. նկ. Գ. Թորոսյան, կոմպոզ. Ռ. Ամիրխանյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, ռեժ. Ռոմ. Ժամհարյան, Ռ. Մակարյան, օպեր. Ա. Դավթյան, զգ. նկ. Գ. Նալչաջյան, նկ. դիմ. Վ. Ասատրյան, ռեժ. աս. Ս. Թադեւոսյան, Ս. Ավետիսյան, Ֆ. Բարսեղյան, օպեր. աս. Կ. Այվազյան, Ա. Զոհրաբյան, մոնտ. Ս. Ջոնյան, խմբ. Ս. Սարուխանյան, տն. Ք. Ղուկասյան:
Դերերում. կապիտան Առաքել – Ե. Մանարյան, Մատի – Կ. Ջանիբեկյան, նոտար – Մ. Մանուկյան, Վաղարշակ – Ի. Ղարիբյան, Արկադի – Ա. Սանթրոսյան, Գայանե – Հ. Ալեքսանյան, Վարուժան – Ա. Մելիքջանյան, Անուշիկ – Կ. Ղուկասյան, Հրանտ – Լ. Շարաֆյան, ճարտարապետ – Յու. Ամիրյան, նախագահ – Վ. Եղշատյան, պահակ – Ա. Շաղաֆյան, Նիկողոսյան – Ժ. Պետրոսյան, Մուկուչ – Վ. Ստեփանյան:
Դրվագներում. Վ. Միրիջանյան, Մ. Կարապետյան, Ն. Աբալյան, Ս. Գրիգորյան, Գ. Ռոստոմյան, Օ. Կարապետյան, Ա. Փանոսյան, Ջ. Բաբայան, Ի. Սարգսյան:

Երբեմնի ռազմաճակատային չորս անբաժան ընկերներ փորձում են պահպանել իրենց փոքրիկ քաղաքի պատմամշակութային արժեք ունեցող երաժշտական դպրոցի շենքը, որը քանդման ենթակա է: