www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ճերմակ անուրջներ

1984թ., Հայֆիլմ, (Վ. Թոթովենցի «Աղավնիներ» պատմվածքի մոտիվներով), 82 րոպե (2271 մ), գուն., պրեմիերան` 24.02.1985թ., է.թ. 12.1985թ.:
Սց. հեղ. Ս. Ալաջաջյան (Հ. Մալյանի մասնակցությամբ), բեմ. ռեժ. Ս. Իսրայելյան, բեմ. օպեր. Գ. Ավագյան, բեմ. նկ. Լ. Գեւորգյան, կոմպոզ. Տ. Մանսուրյան, հնչ. օպեր. Ի. Օրդուխանյան, ռեժ. Կ. Բորյան, օպեր. Կ. Այվազյան, Մ. Խանամիրյան, նկ. դեկ. Վ. Փանոսյան, նկ. դիմ. Վ. Ասատրյան, Է. Հախվերդյան, ռեժ. աս. Հ. Բաղդասարյան, Ժ. Բարսոյան, օպեր. աս. Ա. Ստեփանյան, մոնտ. Ս. Վաթինյան, խմբ. Ս. Սարուխանյան, տն. Ս. Մելքոնյան:
Գլխ. դերերում. Հակոբ – Սոս Սարգսյան, Թումաս – Հ. Ալավերդյան:
Դերերում. Վարդուհի – Ժ. Ավետիսյան, Պետրոս – Ռ. Արոյան, Մարիամ – Գ. Նովենց, Լիլո – Ն. Խերանյան, Արա – Հ. Հարությունյան, Տեր Մարութ – Ա. Գասպարյան, վարժապետ – Ա. Հովհաննիսյան, Փիլիպոս – Ա. Նազարյան:
Դրվագներում. Վ. Ռուշանյան, Ա. Ներսիսյան, Հ. Վանյան, Մ. Ջանիբեկյան, Ս. Աջաբխանյան, Ա. Հարությունյան, Մ. Բարսեղյան, Հ. Մովսիսյան, Ն. Խոջանյան, Ա. Նաջարյան:

Աղավնի պահող Հակոբը միջավայրում հարգված, ազնիվ ու արդարամիտ մարդ է, որի կյանքի մեծագույն ուրախությունն իր աղավնիներն են, սակայն հանուն դստեր երջանկության նա քանդում է աղավնատունը: