www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մենք դեռ կհանդիպենք

1984թ., Հայֆիլմ, (Կ. Սիմոնյանի «Ցտեսություն, Նաթանայել» վիպակի մոտիվներով), 61 րոպե (1702 մ), գուն., պրեմիերան` 01.06.1985թ., է.թ. 11.1985թ.:
Սց. հեղ. Ա. Վերդյան, բեմ. ռեժ. Լ. Գրիգորյան, բեմ. օպեր. Գ. Հայրապետով, բեմ. նկ. Մ. Անտոնյան, կոմպոզ. Հ. Մելիքյան, հնչ. օպեր. Ա. Դրոժենկո, ռեժ. Է. Ասոյան, օպեր. Ս. Սարգսյան, զգ. նկ. Ս. Տոնոյան, նկ. դիմ. Թ. Մարգարյան, ռեժ. աս. Պ. Դնոյան, օպեր. աս. Ա. Աթաբեկյան, նկ. աս. Կ. Մնացականյան, մոնտ. Վ. Հայկազյան, երգերի տեքստը` Ա. Սահակյանի, խմբ. Վ. Մելիքսեթյան, Դ. Մուրադյան, տն. Ք. Ղուկասյան, Գ. Նահապետյան:
Դերերում. Նաթանայել – Ա. Ադամյան, Տիգրան – Ա. Մարտիրոսյան, Նվարդ – Լ. Բադալյան, Կարո – Դ. Դովլաթյան, Սերոբ – Գ. Բաբախանյան, Դավիթ – Ս. Գեւորգյանց, Գլասեւոս – Ա. Հովհաննիսյան, Դուդուկյան – Լ. Գրիգորյան, Տիգրանի հայրը – Ա. Խաչատրյան, Տիգրանի մայրը – Մ. Խեկոյան:
Դրվագներում. Ի. Բաբայան, Ս. Բաբայան, Ք. Ղուկասյան, Լ. Ղուկասյան, Լ. Սահակյան, Ն. Հովսեփյան, Գ. Դարբինյան, Ն. Գրիգորյան, Մ. Ղուկասյան, Գ. Աղաջանյան, Լ. Գեւորգյան, Ա. Զատիկյան, Կ. Խաչիկյան, Վ. Բադալյան, Ս. Խաչատրյան, Վ. Կիրակոսյան, Վ. Հովակիմյան, Ա. Կոտոյան, Ս. Սարգսյան:

Հայկական փոքրիկ գյուղում ապրող պատանին հեռավոր ճանապարհորդությունների երազանքներով է համակված, բայց հրաշքները նրա կողքին են` լքված քարանձավում: