www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մեր մանկության տանգոն

1984թ., Հայֆիլմ, 89 րոպե (2472 մ), գուն., պրեմիերան` 09.02.1985թ., է.թ. 11.1986թ.:
Սց. հեղ./բեմ. ռեժ. Ա. Մկրտչյան, բեմ. օպեր. Ռ. Վաթինյան, բեմ. նկ. Ռ. Պ. Բաբայան, Գ. Բաբայան, կոմպոզ. Տ. Մանսուրյան, հնչ. օպեր. Յու. Սայադյան, ռեժ. Ռ. Մկրտչյան, օպեր. Հ. Հովհաննիսյան, զգ. նկ. Գ. Նալչաջյան, նկ. դիմ. Վ. Ասատրյան, ռեժ. աս. Ն. Հայկազյան, Ս. Այվազյան, օպեր. աս. Հ. Սիսլյան, Ա. Համբարձումյան, մոնտ. Ս. Գաբրիելյան, խմբ. Ս. Սարուխանյան, տն. Վ. Բադալյան:
Դերերում. Սիրանույշ – Գ. Նովենց, Ռուբեն – Ֆ.(Մ.) Մկրտչյան, Վարդուշ – Է. Աղամյան, Մեսրոպ – Ա. Գասպարյան, Ռուզան – Ն. Բաղդասարյան, Արմեն – Ս. Սարգսայն, Գագիկ – Ա. Գեւորգյան, Աշոտ – Ա. Նալբանդյան, Սերոբ – Ա. Գյոդակյան, Արփենիկ – Մ. Կարապետյան, Քնար – Է. Պետրոսյան, Եղիշ – Ռ. Մկրտչյան, Սվասյան – Վ. Մովսիսյան, Զարզանդ – Ա. Հովհաննիսյան, Մելքոնյան – Վ. Հակոբյան, քննիչ – Ք. Բարսեղյան:

Անսովոր բնավորության տեր հայ կնոջ մասին է. ետպատերազմյան ծանր տարիներին նա կարողանում է մեծացնել երեխաներին եւ փորձում է վերադարձնել ամուսնուն, որը ռազմաճակատային ընկերուհու հետ է կյանքը կապել: