www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հեծյալը, որին սպասում են

1984թ., Հայֆիլմ, (ԿՀ պատվերով, Պ.Պռոշյանի ստեղծագործությունների մոտիվներով), 140 րոպե (3875 մ), գուն., պրեմիերան` 08.06.1985թ.:
Սց. հեղ. Ա. Մեխակյան, Դ. Կեսայանց, բեմ. ռեժ. Դ. Կեսայանց, բեմ. օպեր. Լ. Աթոյանց, բեմ. նկ. Գ. Մանուկյան, կոմպոզ. Վ. Լուբաշեւսկի, Ա. Տերտերյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, ռեժ. Հ. Հակոբյան, օպեր. Հ. Կիրակոսյան, զգ. նկ. Մ. Մաքսապետյան, նկ. դիմ. Պ. Ասչյան, ռեժ. աս. Ն. Պողոսյան, Ռ. Գրիգորյան, օպեր. աս. Գ. Խոշաբաեւ (Խաչատրյան), Հ. Գասպարյան, նկ. աս. Ա. Գոգորյան, Ռ. Սարգսյան, մոնտ. Լ. Երյոմենկո, խմբ. Ա. Վաթյան, Մ. Մելիքյան, տն. Վ. Ղոչիկյան, Գ. Վարդանյան:
Գլխ. դերերում. Գոռ – Վ. Քոչարյան, Գայանե – Մ. Սարգսյան, գավառապետ – Ի. Ղարիբյան, շտաբս-կապիտան – Վ. Մսրյան, Մկո – Վ. Գրիգորյան, Բեղավորը – Ա. Գյոդակյան, Սենեքերիմ – Ա. Սանթրոսյան, Բեզո – Լ. Կիրակոսյան, մ-մ Շահվերդյան – Ա. Կապլանջյան, Մանուկով – Լ. Սարկիսով, թամբագործ Համազասպ – Գ. Մանուկյան, տասնապետ – Ռ.Յոլչյան:
Դերերում. Կ. Վարդանյան, Վ. Անանյին, Վ. Դավթյան, Կ. Մարտիրոսյան, Ա. Ալֆյորով, Լ. Եղիազարյան, Ա. Խոստիկյան, Գ. Գեւորգյան, Վ. Նազլուխանյան, Գ. Թադեւոսյան, Մ. Սարգսյան, Գ. Օգարյան, Ս. Մկրտչյան, Ռ. Արոյան, Ս. Աջաբխանյան, Է. Գասպարյան, Ա. Ղուկասյան, Թ. Իսկուդարյան, Լ. Գեւորգյան:

Արկածային, ռոմանտիկ պատմություն չքավորների պաշտպան «ազնիվ ավազակի» մասին: Դեպքերը կատարվում են XIX դարում Հայաստանում: