www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Տերը

1983թ., Հայֆիլմ, (ըստ Հ. Մաթեւոսյանի համանուն վիպակի), 100 րոպե (2776 մ), գուն., պրեմիերան` 20.12.1983թ., ց.ա.13.12.1984թ.:
Սց. հեղ. Հ. Մաթեւոսյան, բեմ. ռեժ. Բ. Հովհաննիսյան, բեմ. օպեր. Գ. Ավագյան, բեմ. նկ. Լ. Գեւորգյան, կոմպոզ. Տ. Մանսուրյան, հնչ. օպեր. Յու. Սայադյան, ռեժ. Լ. Դավթյան, օպեր. Կ. Այվազյան, զգ. նկ. Մ. Մաքսապետյան, նկ. դիմ. Է. Հախվերդյան, ռեժ. աս. Ֆ. Աբգարյան, Վ. Բադասյան, օպեր. աս. Ս. Համբարձումյան, համակց. նկարահանումներ` օպեր. Ս. Մարտիրոսյան, նկ. Հ. Հովհաննիսյան, մոնտ. Լ. Երյոմենկո, խմբ. Ն. Օհանյան, տն. Ս. Մելքոնյան:
Գլխ. դերում. Ռոստոմ – Խոր. Աբրահամյան:
Դերերում. Ռոստոմի կինը – Ա. Ղուկասյան, Ռոստոմի քույրը – Գ. Նովենց, քաղաքից եկած կինը – Մ. Հակոբյան, տնօրեն – Հ. Գալոյան, Սենիկ – Կ. Ջանիբեկյան, Ալբերտ – Վ. Արծրունյան, Ֆելիքս – Հ. Մարտիրոսյան, Մարոյի աղջիկը – Ն. Կայթմազյան, հեծանիվով տղան – Ա. Չոբանյան, անտառտնտեսության նոր ղեկավար – Յու. Գրիգորյան, վարորդ – Ա. Ադամյան:
Դրվագներում. Մ. Սիմոնյան, Ք. Բարսեղյան, Վ. Գրիգորյան, Ա. Խաչատրյան, Ա. Սանթրոսյան, Ռ. Ղեւոնդյան, Հ. Քառյան, Հ. Վերմիշյան, Պ. Վարդանյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Թորոսյան:

Ֆիլմի հերոսը անտառապահ է: Բոլորի «աչքի փուշը» դառնալու գնով տեր է կանգնում հարազատ բնությանն ու բնօրրանին: