www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Գիշերվա մեջ առկայծող կրակը (Միքայել Նալբանդյան)

1983թ., Հայֆիլմ, 78 րոպե (2160 մ), գուն., պրեմիերան` 17.02.1984թ., ց.ա.06.03.1984թ.:
Սց. հեղ. Ա. Գրիգորյան, բեմ. ռեժ. Ռ. Գեւորգյանց, Գ. Կեւորկով, բեմ. օպեր. Ռ. Վաթինյան, բեմ. նկ. Ռ. Պ. Բաբայան, երգերի հեղ. եւ կատարող` Ա. Մեսչյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, ռեժ. Ռ. Մկրտչյան, օպեր. Հ. Հովհաննիսյան, զգ. նկ. Ն. Կորոտկիխ, նկ. դեկ. Գ. Բաբայան, նկ. դիմ. Ա. Պուշկինա, ռեժ. աս. Ն. Հայկազյան, Հ. Մնացականյան, օպեր. աս. Գ. Խոշաբաեւ (Խաչատրյան), մոնտ. Ս. Վաթինյան, խմբ. Դ. Մուրադյան, վարչ. խումբ` Գ. Նահապետյան, Գ. Գաբրիելյան, Շ. Միրզախանյան, տն. Գ. Վարդանյան:
Դերերում. Միքայել Նալբանդյան – Ա. Մեսչյան, Նազարյանց – Գ. Թոնունց, Ասյա – Ա. Բելյակ, Լանսկոյ – Ս. Կորենեւ, Մանուչարով – Վ. Քոչարյան, Գերցեն – Լ. Կուլագին, Ֆեդորովսկի – Ն. Պոպկով, Անդրեաս – Մ. Դովլաթյան, Օգարյով – Յու. Բոգդանով, քննիչ – Վ. Միխայլով:
Դրվագներում. Յու. Ավշարով, Ա. Պապյան, Ա. Դոմարեւ, Ա. Վիգդորով, Ա. Բուրմիստրով:

XIX դարի բանաստեղծ Միքայել Նալբանդյանի հեղափոխական գործունեության եւ ողբերգական ճակատագրի մասին: