www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հրդեհ

1983թ., Հայֆիլմ, 87 րոպե (2419 մ), գուն., պրեմիերան` 16.03.1984թ., է.թ. 08.04.1985թ.:
Սց. հեղ. Ժ. Հարությունյան, բեմ. ռեժ. Դ. Կեսայանց, բեմ. օպեր. Ա. Յավուրյան, բեմ. նկ. Ռ. Ս. Բաբայան, կոմպոզ. Ռ. Ամիրխանյան, հնչ. օպեր. Ի. Օրդուխանյան, ռեժ. Հ. Հակոբյան, օպեր. Ս. Օրմանյան, զգ.նկ. Գ. Իսայան, նկ. դիմ. Պ. Ասչյան, ռեժ. աս. Հ. Խաչատրյան, Բ. Հայրապետյան, օպեր. աս. Ա. Ստեփանյան, Հ. Գասպարյան, նկ. աս. Ա. Գոգորյան, մոնտ. Ի. Միքայելյան, խմբ. Վ. Մելիքսեթյան, Գ. Հախվերդյան, տն. Լ. Մուրադյան:
Դերերում. Ռուբեն – Ֆ.(Մ.) Մկրտչյան, Արմենակ – Հ. Ալավերդյան, Դերենիկ – Ա. Խոստիկյան, Պատվական – Վ. Գրիգորյան, կոլոտ Հովհաննես – Ռ. Սարոյան, Հրանուշ – Վ. Միրիջանյան, Արուսյակ – Լ. Հովհաննիսյան, Վարդան – Վ. Նազլուխանյան, Գոհար – Գ. Խաչիկյան, քաղկոմի նախագահ – Կ. Ջանգիրյան, պահակ – Գ. Գեւորգյան, բուֆետապան – Խոր. Աբրահամյան, ինչպես նաեւ Լ. Սարկիսով, Ա. Գյոդակյան:

Գյուղական ուսուցչի տունը հրդեհի ճարակ է դառնում, եւ մարդը բյուրոկրատների ու անազնիվ գործարարների պատճառով անհեթեթ իրավիճակներում է հայտնվում: