www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ամենատաք երկիրը

1982թ., Հայֆիլմ («Մոսֆիլմ» կ/ս «Դեբյուտ» ս/մ հետ համատեղ), 25 րոպե (701 մ), գուն., է.թ. 01.03.1986թ.:
Սց. հեղ. Ռ. Հովսեփյան, բեմ. ռեժ. Հ. Իսկուդարյան, բեմ. օպեր. Շ. Վարդանյան, բեմ. նկ. Գ. Մանուկյան, կոմպոզ. Ա. Բոյամյան, հնչ. օպեր. Յու. Սայադյան, ռեժ. Մ. Փանոսյան, զգ. նկ. Ս. Տոնոյան, նկ. դիմ. Վ. Ասատրյան, ռեժ. աս. Մ. Ղազարյան, Բ. Հայրապետյան, օպեր. աս. Ա. Զոհրաբյան, Վ. Հակոբյան (Տեր-Հակոբյան), մոնտ. Գ. Միլոսերդովա, խմբ. Վ. Մալիգին, տն. Ս. Պետրոսյան:
Դերերում. Լեւոն պապ – Կ. Ջանիբեկյան, Անդրանիկ – Վ. Իսկուդարյան, Գեւորգ – Ա. Իսահակյան, Նվարդ – Հ. Հակոբյան:

Լիրիկական ճեպանկար այն մասին, թե ինչպես են ընտանեկան պարզ թվացող հարաբերությունների միջոցով փոխանցվում տոհմիկ ավանդույթները: