www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հին օրերի երգը

1982թ., Հայֆիլմ, 87 րոպե (2414 մ), գուն., պրեմիերան` 23.04.1982թ., ց.ա.27.08.1982թ.:
Սց. հեղ./բեմ. ռեժ. Ա. Մկրտչյան, բեմ. օպեր. Ռ. Վաթինյան, բեմ. նկ. Ռ. Պ. Բաբայան, կոմպոզ. Տ. Մանսուրյան, հնչ. օպեր. Յու. Սայադյան, ռեժ. Ռ. Մկրտչյան, օպեր. Հ. Հովհաննիսյան, զգ. նկ. Կ. Անդրանիկյան, նկ. դիմ. Վ. Ասատրյան, ռեժ. աս. Ն. Հայկազյան, Ս. Այվազյան, օպեր. աս. Ա. Զոհրաբյան, մոնտ. Ս. Գաբրիելյան, խմբ. Ս. Սարուխանյան, տն. Ք. Ղուկասյան:
Գլխ. դերերում. Մուշեղ – Շ. Ղազարյան, Նիկոլ – Ֆ.(Մ.) Մկրտչյան, Հայաստան – Վ. Միրիջանյան, Ռուբեն – Գ. Մանուկյան, Մեսրոպ – Ա. Գասպարյան, Սաթենիկ – Ն. Բաղդասարյան, Օբերոն – Ա. Ադամյան:
Դերերում. Օբերոնի մայրը – Գ. Նովենց, Խորեն – Ա. Հովհաննիսյան, Հովհաննես – Ա. Գյոդակյան, Զավեն – Հ. Ալավերդյան, Արմեն – Ս. Սեդրակյան, Զարզանդ – Վ. Հակոբյան, Վարդուշ – Ա. Ազնավուրյան, վաճառող – Բ. Գազազյան, §նեմեց¦ – Ե. Ներսիսյան, Քիշմիշ – Մ. Թովմասյան, ինչպես նաեւ` Թ. Հովհաննիսյան, Ի. Մարչենկո, Տ. Դոյկինա, Ս. Կիրակոսյան, Դ. Անանյան:

Ֆիլմի հերոսները գավառական քաղաքի ինքնագործ թատերախմբի անդամներ են, որոնք ամբողջ երկրի հետ կիսում են պատերազմի բերած դառնությունները եւ կորուստների ցավը: