www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

«Տատիկ» օթելը

1980թ., Հայֆիլմ, 25 րոպե (693 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ռ. Դավոյան, բեմ. ռեժ. Վ. Չալդրանյան, բեմ. օպեր. Մ. Վարդանով, բեմ. նկ. Գ. Մանուկյան, կոմպոզ. Ռ. Ամիրխանյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, մոնտ. Ս. Ջոնյան, տն. Մ. Փիլոյան:
Դերերում. Վ. Չալդրանյան, Է.(Գ.) Վիրապյան, Է.Ուզունյան, Գ. Խաչիկյան:

Ֆիլմի հերոսը «սպիտակ ագռավ է» սերնդակից ուսանողների միջավայրում, որոնք ապրում են կեղծ արժեքներով եւ րոպեական հաճույքներով: