www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Խոշոր շահում

1980թ., Հայֆիլմ, 80 րոպե (2236 մ), գուն., պրեմիերան` 28.02.1981թ., է.թ. 05.07.1982թ.:
Սց. հեղ. Ժ. Հարությունյան, բեմ. ռեժ. Ա. Մկրտչյան, բեմ. օպեր. Լ. Աթոյանց, բեմ. նկ. Ռ. Պ. Բաբայան, կոմպոզ. Յու. Հարությունյան, հնչ. օպեր. Յու. Սայադյան, ռեժ. Կ. Բորյան, օպեր. Ս. Սարգսյան, զգ. նկ. Գ. Նալչաջյան, նկ. դեկ. Մ. Մարտիրոսյան, նկ. դիմ. Վ. Ասատրյան, ռեժ. աս. Պ. Դնոյան, Է. Վիրապյան, օպեր. աս. Շ. Վարդանյան, Հ. Սիսլյան, մոնտ. Ս. Գաբրիելյան, խմբ. Ս. Սարուխանյան, տն. Գոռ Վարդանյան:
Գլխ. դերում. Գառնիկ - Ֆ.(Մ.) Մկրտչյան:
Դերերում. Աշխեն – Լյուսյա Հովհաննիսյան, Խաչիկ – Լեոնարդ Սարկիսով, Մամիկոն – Հենրիկ Ալավերդյան, Շեկոյան – Ներսես Հովհաննիսյան, Սերժիկ - Շ. Ղազարյան:
Դրվագներում. Վ. Մարգունի, Ա. Ղազարյան, Ա. Ջրաղացպանյան, Լ. Մարտիրոսյան, Գ. Ասլանյան, Է. Պետրոսյան, Կ. Ջանիբեկյան, Ա. Գյոդակյան, Ռ. Սարոյան, Լ. Շմավոնյան, Հ. Սարգսյան, Մ. Գալոյան, Ա. Ներսիսյան:

Կռունկավար-բանվորը վիճակախաղով ավտոմեքենա է շահում, որից հետո նրա կյանքն անմիջապես բազմապիսի փորձությունների է ենթարկվում: