www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Կյանքի լավագույն կեսը

1979թ., Հայֆիլմ, 86 րոպե (2345 մ), գուն., պրեմիերան` 19.05.1979թ., է.թ. 07.1980թ.:
Սց. հեղ. Ռ. Սվյատոպոլկ-Միրսկի, բեմ. ռեժ. Ա. Մկրտչյան, բեմ. օպեր. Գ. Ավագյան, բեմ. նկ. Ռ. Պ. Բաբայան, կոմպոզ. Յու. Հարությունյան, հնչ. օպեր. Յու. Սայադյան, ռեժ. Ժ. Հովսեփյան, օպեր. Կ. Այվազյան, զգ. նկ. Գ. Նալչաջյան, նկ. դիմ. Վ. Ասատրյան, ռեժ. աս. Ա. Թադեւոսյան, Պ. Դնոյան, օպեր. աս. Կ. Կյուրեղյան, Ռ. Բալասանյան, նկ. աս. Մ. Մարտիրոսյան, մոնտ. Ս. Գաբրիելյան, խմբ. Ս. Սարուխանյան, Մ. Ստամբոլցյան, տն. Ա. Սեկոյան:
Գլխ. դերերում. Արմեն – Գ. Մանուկյան, Հայկ – Շ. Ղազարյան:
Դերերում. Սոս Սարգսյան, Լ. Շարաֆյան, Վ. Ռինդին, Ա. Աճեմյան, Մ. Գալստյան, Գ. Ասլանյան, Խ. Նազարեթյան, Մ. Մկրտչյան, Ա. Բեյլերյան:
Դրվագներում. Հ. Մովսիսյան, Է. Վարդանյան, Թ. Հովհաննիսյան, Պ. Միքայելյան, Ա. Եդիգարյան, Հ. Թարոյան:

Երկու ընկերների ճակատագրերը տարբեր կերպ են դասավորվել. մեկը բարեկեցիկ ու ճոխ կյանքով ապրելու համար խաբելով ու ստորանալով է հատուցում, մյուսը, թեեւ դժվար ու նվազ եկամուտով, բայց հետաքրքիր աշխատանք ու իսկական ընկերներ ունի: