www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Երկունք

1976թ., Հայֆիլմ, 142 րոպե (3941 մ), սեւ/սպ., պրեմիերան` 28.06.1977թ., է.թ. 17.04.1978թ.:
Սց. հեղ. Ա. Զուրաբով, բեմ. ռեժ. Ֆ. Դովլաթյան, բեմ. օպեր. Ա. Յավուրյան, բեմ. նկ. Ս. Անդրանիկյան, կոմպոզ. Մ. Վարդազարյան, հնչ. օպեր. Ի. Օրդուխանյան, ռեժ. Ա. Սամվելյան, զգ.նկ. Գ. Իսայան, նկ. դիմ. Պ. Ասչյան, Խ. Զահալյան, ռեժ. աս. Գ. Մելքոնյան, Է. Գեւորգյան, Լ. Դավթյան, օպեր. աս. Ս. Օրմանյան, Կ. Այվազյան, Ա. Դավթյան, նկ. աս. Գ. Մանուկյան, Վար. Ասատրյան, Գ. Ասլանյան, համակց. նկարահանումներ` օպեր. Ն. Շաբաեւ, նկ. Հ. Հովհաննիսյան, մոնտ. Գ. Միլոսերդովա, խմբ. Է. Պայազատյան (Պայազատ), տն. Հ. Ոպյան:
Գլխ. դերում. Մյասնիկյան – Խոր. Աբրահամյան:
Դերերում. Լուկաշին – Ա. Այվազյան, Մռավյան – Ա. Արիստակեսյան, Մակինցյան – Մ. Քեչողլյան, Նուրիջանյան – Հ. Ֆոդուլյան, Երզնկյան – Մ. Ղարագյոզյան, Համբարձումյան – Լ. Քոչարյան, Բեկզադյան – Վ. Սեպետչյան, Կարինյան – Տ. Ասոյան, Ամիրխանյան – Կ. Մարտիրոսյան, Օրջոնիկիձե – Վ. Միխելիձե, Մուրզա – Սոս Սարգսյան, Մարտիրոս Սարյան – Գ. Սարգսյան, Եղիշե Չարենց – Ա. Գասպարյան, Շուշանիկ Կուրղինյան – Է. Պետրոսյան, Սերիկ Դավթյան – Ս. Սարգսյան, Սիմոնիկ Փիրումով – Կ. Ջանգիրյան, Օսիկ Բեկ–Փիրումով – Լ. Ներսիսյան, Քսենյա – Ե. Գրադովա, Օլենինա – Վ. Ալենտովա, Ժուրավլյով – Ե. Ստեբլով, Սուսաննա – Է. Վարդանյան, Անուշիկ – Շ. Թուխմանյան, գաղթականներ – Է. Էլբակյան, Յու. Ամիրյան:
Դրվագներում` Հ. Կոստանյան, Ե. Ներսիսյան, Գեն (Գ. Շահնազարյան), Գ. Ասլանյան, Վ. Բագրատունի, Վ. Հակոբյան, Վ. Եղշատյան, Ռ. Արոյան, Ի. Նագավկին, Յու. Բաբլումյան, Ռ. Ամիրգուլյան, Ի. Հովսեփյան, Թ. Հովհաննիսյան, Ս. Մկրտչյան, Ի. Գորդիենկո, Ա. Պերտիա, Ա. Գալստյան, Վ. Ստեփանյան, Ռ. Ավինյան, Ս. Շամխալով, Գ. Գվոզդեվ:

Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո հայրենիք է գալիս քաղաքական եւ պետական փորձված գործիչ Ալեքսանդր Մյասնիկյանը` նոր Խորհրդային Հայաստանի կառուցումը ղեկավարելու համար: