www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Դեղին թոնիր

1974թ., Հայֆիլմ, 19 րոպե (540 մ), գուն., ց.ա.22.11.1977թ.:
Սց. հեղ./բեմ. ռեժ. Գ. Բեժանով, բեմ. օպեր. Ռ. Վաթինյան, բեմ. նկ. Ռ. Էլիբեկյան, կոմպոզ. Ռ. Ալթունյան, հնչ. օպեր. Ի. Օրդուխանյան, օպեր. Ռ. Մուրադյան, Հ. Հովհաննիսյան, նկ. Ռ. Ղազարյան, ռեժ. աս. Ռ. Մակարյան, Բ. Հայրապետյան, մոնտ. Ս. Վաթինյան, խմբ. Տ. Դաշտենց, տն. Մ. Ղամբարյան:
Դերերում. Վ. Միրիջանյան, Մ. Մանուկյան, Ա. Ղազարյան, Վ. Հակոբյան, Կ. Մնացականյան, Գ. Աբաջյան, Ս. Աջաբխանյան, Կ. Դուրգարյան:

Կարոտ առ անցյալը: Ֆիլմը նահապետական գյուղի ավանդույթները խարխլող նոր հարաբերությունների մասին է: