www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Վերադարձ

1972թ., Հայֆիլմ, 87 րոպե (2386 մ), սեւ/սպ., է.թ. 02.07.1973թ.:
Սց. հեղ. Ա. Աղաբաբով, բեմ. ռեժ. Ա. Մանարյան, բեմ. օպեր. Լ. Աթոյանց, բեմ. նկ. Հ. Կարապետյան, Մ. Գիզգիզյան, կոմպոզ. Տ. Մանսուրյան, հնչ. օպեր. Մ. Սամվելյան, ռեժ. Ռոմ. Ժամհարյան, օպեր. Ռ. Բալասանյան, զգ.նկ. Գ. Մանուկյան, նկ. դիմ. Վ. Ասատրյան, ռեժ. աս. Ա. Ահարոնյան, Գ. Գասպարյան, օպեր. աս. Ի. Ջալալյան, Մ. Ղանդիլջյան, մոնտ. Ս. Ջոնյան, Ի. Միքայելյան, խմբ. Ե. Մանարյան, տն. Ա. Մելիք-Սարգսյան:
Դերերում. Հայկ – Վ. Մսրյան, Անահիտ – Ա. Թոփչյան, Կարեն – Կ. Ջանգիրյան, Ռուբեն – Հ. Ազիզյան, պրոֆ. Բաբկեն Սեթյան – Խ. Երվանդ (Ե. Մանարյան), ակադ. Գրիգոր Վանունց – Ե. Կոպելյան, Արշակունի – Պ. Սանթրոսյան, Գագիկ – Ս. Հարությունյան, Մակիչ – Հ. Կոստանյան:
Դրվագներում. Ա. Արզումանյան, Վ. Միրիջանյան, Խ. Նազարեթյան, Կ. Ղազարյան, Հ. Վանյան, Ա. Մկրտչյան, Տ. Պիլեցկայա, Լ. Բաբայան, Ա. Գաբրիելյան, Ս. Հովհաննիսյան, Ա. Սաղոյան, Է. Մուրադյան:

Ֆիլմի հերոսը նշանավոր ֆիզիկոս է, որը Հայաստան է վերադարձել Ռուսաստանից: Նրան հրավիրել են ղեկավարելու նորաստեղծ գիտահետազոտական լաբորատորիան: Աշխատանքի ընթացքում նա բազում դժվարությունների է հանդիպում, սակայն խոչընդոտներով ընթացող նոր ճանապարհին գտնում է իր սերը: