www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Կամուրջներ մոռացության վրայով

1969թ., Հայֆիլմ, 68 րոպե (1849 մ), սեւ/սպ., է.թ. 06.04.1970թ.:
Սց. հեղ. Բ. Սահակով, բեմ. ռեժ. Յու. Երզնկյան, գլխ. օպեր. Ս. Իսրայելյան, գլխ. նկ. Հ. Կարապետյան, կոմպոզ. Ռ. Ամիրխանյան, հնչ. օպեր. Ի. Օրդուխանյան, ռեժ. Ռ. Նազարյան, օպեր. Ռ. Բալասանյան, զգ.նկ. Գ. Իսայան, նկ. դիմ. Ռ. Մանդունյան, ռեժ. աս. Լ. Երզնկյան, Էդ. Մարտիրոսյան, օպեր. աս. Հ. Մկրտչյան, նկ. աս. Ս. Մաթեւոսյան, համակց. նկարահանումներ` օպեր. Ա. Պաստուխով, նկ. Հ. Հովհաննիսյան, մոնտ. Վ. Հայկազյան, խմբ. Բ. Հովհաննիսյան, երգերի տեքստի հեղւնակներ` Ի.Ուտկին, Ա. Ագիշեւ, Վ. Գոլովանով, տն. Գ. Կարապետյան:
Դերերում. ուսանող – Վ. Օվանեսով, աղջիկ – Լ. Գլադունկո, Հենրիկ Զաքարյան – Գ. Մանուկյան, տղամարդ – Ա. Տոլբուզին, լողափի կին – Տ. Կարանտոնիս, մեխերով մարդ – Ե. Եվստիգնեեւ, մորաքույր Սիլվա – Ռ. Կոլեսովա, աղջիկը` հեռավոր անցյալից – Լ. Նեֆյոդովա, ծեր կին – Ա. Դենիսովա, գերմանացի սպա – Ի. Նագավկին, ելուզակներ – Վ. Բասով, Ս. Չեկան, Ն. Կուզմին:

Հայրենական պատերազմի հերոս Հենրիկ Զաքարյանի գործած սխրանքները յուրօրինակ էստաֆետով փոխանցվում են երիտասարդ սերնդին: