www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Արտակարգ հանձնարարություն

1965թ., Հայֆիլմ, 104 րոպե (2838 մ), սեւ/սպ., է.թ. 10.01.1966թ. (Երեւան), 04.10.1966թ. (Մոսկվա):
Սց. հեղ. Կ. Իսաեւ, բեմ. ռեժ. Ս. Կեւորկով, Է. Քարամյան, գլխ.օպեր. Ա. Ջալալյան, բեմ. նկ. Պ. Բեյտներ, Վ. Պոդպոմոգով, կոմպոզ. Է. Հովհաննիսյան, հնչ. օպեր. Ն. Ջալալյան, ռեժ. Ա. Հայրապետյան, Ն. Հովհաննիսյան, օպեր. Լ. Աթոյանց, ռեժ. աս. Ռ. Նազարյան, օպեր. աս. Ռուդ. Ժամհարյան, նկ. դիմ. Պ. Ասչյան, Խ. Զահալյան, համակց. նկարահանումներ` օպեր. Ս. Սողոմոնյան, նկ. Հ. Հովհաննիսյան, մոնտ. Վ. Հայկազյան, տն. Ռ. Սարոյան:
Դերերում. Կամո – Գ. Թոնունց, խուզարկու – Բ. Չիրկով, դերասանուհի – Է. Լեժդեյ, Սավինկով – Ս. Սոկոլովսկի, Կրիվոյ – Վ. Կենիգսոն, Նելեդեցկի – Վ. Դրուժնիկով, Օլյա – Ն. Շացկայա, Նիկո – Կ. Կվելաիձե, Ձերժինսկի – Ա. Նալկովիչ, Սվերդլով – Ա. Կուտեպով:
Դրվագներում. Ն. Ալիսովա, Բ. Բիտյուկով, Գ. Բուդարով, Ս. Գոլովանով, Վ. Գուլյաեւ, Բ. Դավիդով, Կ. Դաուշվիլի, Կ. Ջանիբեկյան, Ս. Կարնովիչ-Վալուա, Լ. Կմիտ, Վ. Կոլպակով, Մ. Պաստուխով, Ա. Փաշայան, Լ. Պիրոգով, Բ. Ռենին, Գ. Սաղարաձե, Լ. Չիրկովա:

Ֆիլմը պատմում է լեգենդար Կամոյի հերթական սխրագործությունների մասին. նա փող ու մանդատ պիտի հասցնի Կովկասի արտակարգ կոմիսար Ս. Շահումյանին (1918թ.):