www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Դժվար անցում

1964թ., Հայֆիլմ, 85 րոպե (2319 մ), սեւ/սպ., է.թ. 21.09.1965թ.:
Սց. հեղ. Մ. Օվչիննիկով, բեմ. ռեժ. Յու. Երզնկյան, բեմ. օպեր. Ս. Գեւորգյան, բեմ. նկ. Վ. Պոդպոմոգով, Ս. Սաֆարյան, կոմպոզ. Է. Միրզոյան, հնչ. օպեր. Զ. Մուրադբեկյան, ռեժ. Վ. Դանիելյան, համակց. նկարահանումներ` օպեր. Գ. Սիգալով, Վ. Սիմոնենկո, նկ. Հ. Հովհաննիսյան, նկ. դիմ. Խ. Զահալյան, ռեժ. աս. Ժ. Հունանյան, Ռոմ. Ժամհարյան, օպեր. աս. Ռուդ. Ժամհարյան, նկ. աս. Մ. Գիզգիզյան, մոնտ. Գ. Միլոսերդովա, խմբ. Կ. Քալանթար, տն. Ռ. Սարոյան:
Դերերում. Զավեն – Է. Խաչատուրով, Հասմիկ – Ա. Աղվանյան, Տիգրան – Խոր. Աբրահամյան, Աղբալով – Ն. Կրյուչկով, Անդրեյ – Վ. Վինոգրադով, Կուզյա – Վ. Ժարիկով, Գալյա – Լ. Կարաուշ, Սեմյոն – Լ. Չուբարով, Լիլյա – Ե. Կորնիլովա, Դավթյան – Դ. Մալյան:

Ֆիլմը գազատար կառուցող բրիգադի արտադրական կոնֆլիկտների, լեռնային դժվար պայմաններում տարվող աշխատանքի եւ բարոյական խնդիրների մասին է: