www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Երգում է Գոհար Գասպարյանը

1963թ., Հայֆիլմ, 67 րոպե (1831 մ), է.թ. 08.06.1964թ.:
Սց. հեղ./բեմ. ռեժ. Գ. Մելիք-Ավագյան, բեմ. օպեր. Յա.Կուլիշ, նկ. դեկ. Ռ. Պ. Բաբայան, Հ. Կարապետյան, հնչ. օպեր. Ն. Ջալալյան, Յու.Կոսմայան, ռեժ. Ա. Սամվելյան, զգ. նկ. Պ. Անանյան, նկ. դիմ. Պ. Ասչյան, համակց. նկարահանումներ` օպեր. Ե. Սեթյան, նկ. Հ. Հովհաննիսյան, խմբ. Ա. Արաքսմանյան, տն. Հ. Ոպյան:

11 նովելից բաղկացած ֆիլմի հիմքում դասական երաժշտական ստեղծագործություններ են, որոնց կատարումով հանդես է գալիս մեծահամբավ երգչուհի Գոհար Գասպարյանը: