www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Տժվժիկ

1961թ., Հայֆիլմ, (Ատրպետի համանուն պատմվածքի էկրանավորումը), 22 րոպե (594 մ), սեւ/սպ., է.թ. 21.08.1962թ.:
Սց. հեղ. Ե. Մանարյան, բեմ. ռեժ. Ա. Մանարյան, բեմ. օպեր. Մ. Օսեպյան, բեմ. նկ. Ս. Անդրանիկյան, կոմպոզ. Է. Բաղդասարյան, հնչ. օպեր. Շ. Գրիգորյան, զգ. նկ. Գ. Իսայան, ռեժ. աս. Մ. Տեր-Պողոսյան, օպեր. աս. Լ. Աթոյանց, նկ. դիմ. Վ. Ասատրյան, մոնտ. Վ. Հայկազյան, տն. Ռ. Սարոյան:
Դերերում. Ներսես ախպար – Հր. Ներսիսյան, Նիկողոս աղա – Ց. Ամերիկյան, Հովսեփ – Ա. Կոթիկյան, ծերունի – Խ. Սանդալջյան:
Դրվագներում. Ա. Ալայան, Գ. Ստամբոլցյան, Զ. Տեր-Կարապետյան, Վ. Ստեփանյան, Մ. Մուրադյան, Ա. Վրույր, Գ. Ասլանյան, Ս. Զարդարյան, Հ. Զարյան, Մ. Գյոդակյան, Ա. Ղազարյան:

Աղքատ մարդու ընտանիքին մի կտոր թոք նվիրած հարուստը ամենուրեք «երեսով է տալիս» իր բարերարությունը: