www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Երբ քեզ հետ են ընկերներդ

1956թ., Երեւանի կ/ս, 70 րոպե (1907 մ), սեւ/սպ., է.թ. 01.1958թ.:
Սց.հեղ. Օ.Ստուկալով-Պոգոդին, բեմ.ռեժ. Գ.Սարկիսով, բեմ.օպեր. Ա.Ջալալյան, բեմ.նկ. Ս.Անդրանիկյան, կոմպոզ. Է.Միրզոյան, հնչ.օպեր. Շ.Գրիգորյան, տն. Ա.Դիլանյան:
Դերերում. ՌուբենՌ.Սարգսյան, ԳայանեԶ.Աթանեսյան, ՆերսեսԱ.Ներսիսյան, ՄանուկյանՏ.Վարդազարյան, ՇաբոԱ.Խոստիկյան, ՄարգոԱ.Բուռնազյան, ԿարոԷ.Քեոսայան, ՕնիկԼ.Բոյաջյան, մայրԱ.Արազյան, ՆազիկԶ.Գալստյան, ՎարդանՌ.Մելիք-Հակոբյան, ԱրամԳ.Միրզոյան:

 Սիրած աղջիկը եւ ընկերները օգնում են երիտասարդ բանվորին խուսափել անձնական կյանքում աղետալի սխալներից: