www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Սիրտն է երգում

1956թ., Երեւանի կ/ս, 96 րոպե (2620 մ), գուն., է.թ. 04.04.1957թ.:
Սց.հեղ. Մ.Երզնկյան, Գ.Մելիք-Ավագյան, բեմ.ռեժ. Գ.Մելիք-Ավագյան, բեմ.օպեր. Ժ.Վարդանյան, բեմ.նկ. Վ.Պոդպոմոգով, Ռ.Պ.Բաբայան, Հ.Մեքինյան, կոմպոզ. Ա.Հարությունյան, Կ.Օրբելյան, հնչ.օպեր. Ն.Ջալալյան, ռեժ. Յա.Քոչարյան, երգերի տեքստի հեղինակ` Գ.Ռեգիստան, տն. Վ.Բադալյան:
Դերերում. ԿարենԱ.Այդինյան, ՂարիբՀր.Ներսիսյան, Գաբրիել աղաՎ.Փափազյան, ՍոնաԼ.Հովհաննիսյան, ՄարգարյանԴ.Մալյան, ՄարջանԼ.Սամվելյան, ՎերգինեՎ.Շահսուվարյան, ԱշոտԼ.Դովլաթյան, ՊուլԱ.Կարապետյան, ԳլիկոԻ.Ռադչենկո, ԲարբարաԹ.Խաչատրյան, քարտաշՄ.Կոստանյան, գործարանի տնօրենԳ.Ջանիբեկյան, Խոսե ՄարիՌ.Տիգրանյան, ԼուկաԱ.Ներսիսյան, տնօրենԳ.Ասլանյան, գուշակԼ.Չեմբարսկի:

 Տաղանդավոր կույր երգիչը իր երջանկությունն ու սերն է գտնում հայրենիքում` Հայաստանում: