www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ոսկե ցլիկ

1955թ., Երեւանի կ/ս, 32 րոպե (878 մ), սեւ/սպ., է.թ. 03.11.1955թ. (Երեւան):
Սց.հեղ. Ռ.Երիցյան, Ժ.Հարությունյան, բեմ.ռեժ. Մ.Հակոբյան, բեմ.օպեր. Ժ.Վարդանյան, բեմ.նկ. Ռ.Պ.Բաբայան, կոմպոզ. Ս.Ջրբաշյան, Է.Բաղդասարյան, հնչ.օպեր. Ի.Գրիգորյան, տն. Մ.Մելիքսեթյան:
Դերերում. ՆաջարյանԳ.Գաբրիելյան, ՊողոսԱ.Ներսիսյան, ՎարդՄ.Պարոնիկյան, ԱրմոԱ.Խոստիկյան, ՑոլակԼ.Դովլաթյան, ՍուրենՎ.Մարգունի:

 Ցեղական ցլիկին տիրանալը գերխնդիր է դառնում երկու մրցակից կոլտնտեսությունների համար: