www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ուրվականները հեռանում են լեռներից

1955թ., Երեւանի կ/ս, 97 րոպե (2648 մ), գուն., է.թ. 29.08.1955թ.:
Սց.հեղ. Է.Քարամյան, Գ.Կոլտունով, բեմ.ռեժ. Ս.Կեւորկով, Է.Քարամյան, գլխ.օպեր. Ի.Դիլդարյան, բեմ.նկ. Ս.Արուտչյան, Վ.Պոդպոմոգով, կոմպոզ. Ա.Հարությունյան, հնչ.օպեր. Ի.Գրիգորյան, ռեժ. Գ.Բալասանյան, ռեժ.աս. Գ.Հարությունյան, Ռ.Մարտիրոսյան, օպեր. Գ.Եղիազարյան, օպեր.աս. Հ.Եսայան, նկ.դիմ. Պ.Ասչյան, մոնտ. Գ.Մելիքսեթյան, համակց.նկ.` օպեր. Ա.Պաստուխով, նկ. Վ.Կորոլյով, Գ.Առաքելյան, տն. Վ.Բադալյան:
Դերերում. ՄալյանՍ.Սոսյան, ԳայանեՎ.Յութուջյան, Դանիել-ԲեկՎ.Փափազյան, ՀասմիկՕ.Գուլազյան, ՎահանՀր.Ներսիսյան, ԲագրատԱ.Կարապետյան, ԳրեբենշչիկովԼ.Կմիտ, ՌոստովցեւՎ.Տյագուշեւ, ԿորտեցԱ.Ֆայտ, ՍաթունցԴ.Մալյան, գործկոմի նախագահՕ.Բունիաթյան, ալպինիստներՎ.Բագրատունի, Վ.Դանիելյան:
                     
Օտարերկրյա թշնամական ուժերը խանգարում են հազվագյուտ հանքավայրեր որոնող երկրաբանների աշխատանքին, սակայն պետանվտանգության աշխատակիցների օգնությամբ հաջողվում է վնասազերծել նրանց: