www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Դավիթ-Բեկ

1943թ.,  Երեւանի կ/ս, 94 րոպե (2569մ), սեւ/սպ., է.թ. 14.02.1944թ.:
Սց.հեղ. Հ.Բեկնազարյան, Վ.Սոլովյով, Յա.Դուկոր, Ս.Հարությունյան, բեմ.ռեժ. Հ.Բեկնազարյան, բեմ. օպեր. Դ.Ֆելդման (տաղավարում), Գ.Բեկնազարյան (Գարոշ) (բնապայմաններում), գլխ.նկ. Մ.Արուտչյան, նկ. Պ.Բեյտներ, Ս.Սաֆարյան, Ս.Ասլամազյան, կոմպոզ. Ա.Սաթյան, հնչ.օպեր. Ի.Գրիգորյան, ռեժ. Ա.Մարտիրոսյան, Ն.Դուկոր, ռեժ.աս. Ա.Սամվելյան, Տ.Մախմուրովա, Վ.Բադալյան, ռեժ.օգն. Լ.Ազարյան, Հ.Մոկացյան, նկ.դիմ. Ա.Սամվելյան, դիմ. Պ.Ասչյան, զգեստ.նկ. Գ. Վահրամյան, Մ.Վոլոդին, օպեր.աս. Հ.Հովսեփյան, Վ.Ամալյան, մոնտ.աս. Վ.Իսահակյան, Գ.Մելիքսեթյան, համակց.նկ.` օպեր. Ռ.Ստեպանով, նկ. Ժ.Վարդանյան, ճարտարապետներ` Վ.Կարապետյան, Գ.Դալյան, քանդակագործ` Օ.Բեջանյան, դեկոր. Գ.Ադամյան, երգերի տեքստի հեղինակ` Ավ.Իսահակյան, խմբ. Գ.Չախիրյան, տն. Ա.Օհանջանյան:
Դերերում. Դավիթ-ԲեկՀր.Ներսիսյան, մելիք ՖրանգյուլԱ.Ավետիսյան, դայակՀասմիկ (Թ.Հակոբյան), ԶեյնաբԱ.Ասրյան, տարեգիրԳ.Ավետյան, ԲայանդուրԼ.Զոհրաբյան, Ռաշիդ-միրզաՄ.Կոստանյան, ՇահումյանԴ.Մալյան, ՏիգրանՏ.Այվազյան, Ասլամազ ԿուլիխանՎ.Մարգունի, մելիք ՄանսուրՖ.Դովլաթյան, ԳայանեՏ.Մախմուրովա, ԳոռԼ.Շահպարոնյան, Պետրոս I – Վ.Երշով, ԿասյանովԵ.Սամոյլով, դեսպանԼ.Սվերդլին, ճիզվիտԻ.Պերեստիանի, ԱհմեդԱ.Կոթիկյան, ԹորոսՀ.Ստեփանյան, պոետԴ.Պողոսյան:

 Ֆիլմը պատմում է XVIII դարում օտար զավթիչների դեմ զորապետ Դավիթ-Բեկի առաջնորդությամբ հայերի ծավալած ազգային-ազատագրական պայքարի մասին: