www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մեր կոլխոզի մարդիկ

1940թ., Երեւանի կ/ս, 84րոպ. (2335մ), սեւ/սպ., է.թ. 12.08.1940թ.:
Սց.հեղ. Ս.Պայազատ, բեմ.ռեժ. Ա.Հայ-Արտյան, բեմ. օպեր. Ի.Դիլդարյան, Գ.Արամյան, բեմ.նկ. Ս.Արուտչյան, կոմպոզ. Ա.Սաթյան, հնչ.օպեր. Ա.Կորոբով, ռեժ. ավագ աս. Ն.Դուկոր, ռեժ.աս. Լ.Իսահակյան, Ա.Սամվելյան, Ն.Ցիգանկովա, օպեր.աս. Հ.Հովսեփյան, երգերի տեքստի հեղինակներ` Ն.Պանկով, Գ.Սարյան, տն. Տ.Աքսուզյան:
Դերերում. Սոնա տատիՀասմիկ (Թ.Հակոբյան), ԽեչանԹ.Սարյան, բժիշկՎ.Միրզոյան, թղթակիցԳ.Գաբրիելյան, լրագրավաճառՕ.Բունիաթյան, պահեստապետՄ.Կոստանյան, ԹաթուլԹ.Դիլաքյան, ՆազիկԱ.Եղյան, ԱլմաստԱ.Մկրտումյան, ՄիքայելԳ.Մուշեղյան, ԱրտոԳ.Ջանոյան, ՆունեԴ.Աղբալյան, ՍեդաԿ.Մելիքյան, կոլտնտեսականԱ.Հարությունյան, ՊետրովՊ.Վագենհեյմ:

 Թե ինչպես է իրականանում տրակտորիստի` օդաչու դառնալու երազանքը: