www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Լեռնային հեղեղ (Անխախտ բարեկամություն)

1939թ., Երեւանի կ/ս, 66րոպ. (1818մ), սեւ/սպ., է.թ. 26.04.1940թ.:
Սց.հեղ. Ս.Եվլախով, Պ.Բարխուդարյան, Գ.Հովհաննիսյան, (լիբրետտո` Ա.Շալաջյան, Մ.Գարագաշ), բեմ. ռեժ. Պ.Բարխուդարյան, բեմ.օպեր. Ս.Գեւորգյան, բեմ.նկ. Ս.Սաֆարյան, կոմպոզ. Հ.Ստեփանյան, հնչ. օպեր. Ի.Գրիգորյան, Ի.Բերտրան, 2-րդ ռեժ. Է.Քարամյան, 2-րդ օպեր. Ժ.Վարդանյան, ռեժ.աս. Վ.Բադալյան, Վ.Հայկազյան, Վ.Իսահակյան, տն. Հ.Սինանյան:
Դերերում. Օհան ամիՎ.Վաղարշյան, ՌուստամՀ.Ավագյան, ՍիրակյանԹ.Սարյան, ԱրմոԳ.Աշուղյան, ՆարինեԱ.Արազյան, ՀասանԽ.Աբրահամյան, ԳյուլնարաԼ.Շահպարոնյան, ՋահանգիրՀ.Ստեփանյան:

 Հայ եւ ադրբեջանցի գյուղացիների պայքարը ծպտյալ "ներքին թշնամիների" դեմ: