www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Խորտակված վիշապները

1932թ., Հայկինո, 38րոպ. (1049մ), սեւ/սպ., համր,:
Սց.հեղ. Գ.Չախիրյան, Լ.Քալանթար, բեմ.ռեժ. Լ.Քալանթար, բեմ.օպեր. Գ.Բեկնազարյան (Գարոշ), Ա.Ստանկե, բեմ.նկ. Ս.Թարյան, Ս.Ստեփանյան, գլխ. ադմ. Պ.Մկրտչյան:
Դերերում. գյուղացիներՎ.Վարդանյան, Լ.Իսահակյան, քյոխվաԼ.Մսրլյան, ԱնահիտԼ.Արաբյան, ծերուկՆ.Դեյկարխանով, վանականՄ.Գավրոշ:

Ֆիլմը նախապաշարումների եւ սնահավատության դեմ տարվող պայքարի մասին է: