www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մեքսիկական դիպլոմատներ

1931թ., Հայկինո, 58րոպ. (1601 մ), սեւ/սպ., համր, է.թ. 25.12.1932թ.:
Սց.հեղ. Ե.Չուբար, բեմ.ռեժ. Ա.Մարտիրոսյան, Լ.Քալանթար, բեմ.օպեր. Գ.Բեկնազարյան (Գարոշ), բեմ. նկ. Վ.Կոմարդենկով, Մ.Կարյակին, ռեժ.աս. Լ.Դայրեջյան, ռեժ.օգն. Մ.Լինեւիչ, դիմ. Ա.Գամկրելիձե, Ա.Սամվելյան, գլխ.ադմ. Խ.Աբրահամյան:
Դերերում. ԽաչանՀ.Խաչանյան, ԱրամԱ.Ամիրբեկյան, ՍաքոՀր.Ներսիսյան, սպաՄ.Լինեւիչ, վարչապետԱ.Հասան-Ջալալյան, վարչապետի կինըՌ.Գրիգորյան, պառլամենտի քվեստորԼ.Դայրեջյան, սպաներԽ.Աբրահամյան, Ս.Քոչարյան, լրագրողԳ.Չախիրյան:

 Երկու վարսավիրների արկածները, որոնք վարչապետի կարգադրությամբ որոշ ժամանակ հանդես են գալիս արտասահմանյան դիվանագետների դերում: