www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Գողը (Գյուտ հափշտակողը)

1929թ., Հայկինո, 59րոպ. (1622 մ), սեւ/սպ., համր, է.թ. 18.03.1931թ.:
Սց.հեղ./բեմ.ռեժ./բեմ.օպեր. Կ.Ռոդենդորֆ, բեմ.նկ. Ա.Նիկիտին, նկարչի օգնական Մ. Կարյակին, 2-րդ ռեժ. Լ.Գրիգորյան, ռեժ.աս. Մ.Գարագաշ, օպեր.օգն. Մ.Հովհաննիսյան, գլխ.ադմ. Պ.Մկրտչյան:
Դերերում. Ազատ – Ս.Էդիգարով, Գեւորգ – Հ.Ստեփանյան, Հարությունով – Հր.Ներսիսյան, Արուս – Ռ.Հովհաննիսյան, բժիշկ – Լ.Դայրեջյան, ավագ վարպետ – Մ.Գարագաշ, տնօրեն – Ա.Ամիրբեկյան, ինժեներ – Լ.Սահակյան:

 

Նոր մեքենայի նախագծերը բանվորից հափշտակած ինժեների մասին է,. խարդավանքը բացահայտվում է, և գողը պատժվում: