www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

01-99

1959թ., Հայֆիլմ, 22 րոպե (597 մ), սեւ./սպ., է.թ. 26.09.1959թ.:
Սց.հեղ. Հ.Վարդանյան, Զ.Տեր-Կարապետյան, բեմ. ռեժ. Ա.Մարտիրոսյան, բեմ.օպեր. Ն.Սիմոնյան, բեմ. նկ. Վ.Պոդպոմոգով, կոմպոզ. Ղ.Սարյան, հնչ.օպեր. Շ.Գրիգորյան, խմբ. Ս.Ռիզաեւ, տն. Կ.Հովհաննիսյան:
Դերերում. ԳարսեւանՖ.(Մ.)Մկրտչյան, ՊետրոսՄ.Կոստանյան, ՊողոսԱ.Կոթիկյան, ԱլիկԱ.Թորգոմյան, ԱրփիկԼ.Հովհաննիսյան, ԱշոտԳ.Չեփչյան, ԱմալյաՋ.Սարիբեկյան, լեյտենանտԱ.Ջրաղացպանյան, ավագԹ.Դիլաքյան, ՍեթոՀ.Հայրապետյան:

 Կոմիկական իրավիճակների շարք, որը ստեղծվում է հարբեցող Գարսեւանի մեղքով: