www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հայկական ՍՍՀ

1969թ., ԵՓՎՖՍ, 10 րոպե (265 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ./օպեր. Ս. Բալաբանյան:

Ֆիլմը նախատեսված է ՍՍՀՄ ԺՏՆՑ-ում ցուցադրելու համար: